Pogoda w innych stolicach Europy: Berlin | Budapeszt | Londyn | Madryt | Paryż | Praga | Rzym | Warszawa

Klimat i pogoda w Krakowie

Na skutek położenia Polski między strefami klimatu morskiego i kontynentalnego, dochodzi tutaj do spotkań wilgotnych mas powietrza atlantyckiego z suchym powietrzem Euroazji. Kraków, znajdując się na południu Polski, posiada klimat o wyraźnym wpływie klimatu kontynentalnego. Bywają więc w Krakowie gorące lata i mroźne zimy. ... Czytaj dalej

Wystąpił błąd

Klimat i pogoda w Krakowie

Na skutek położenia Polski między strefami klimatu morskiego i kontynentalnego, dochodzi tutaj do spotkań wilgotnych mas powietrza atlantyckiego z suchym powietrzem Euroazji. Kraków, znajdując się na południu Polski, posiada klimat o wyraźnym wpływie klimatu kontynentalnego. Bywają więc w Krakowie gorące lata i mroźne zimy.

Średnia roczna temperatura powietrza w tym mieście wynosi 8,7°C. Najniższa jej wartość wystąpiła w 1940 r. (6,3°C), a najwyższa dotychczas zanotowana - w 2000 r. (11,0°C). Średnia suma słonecznych godzin w skali roku wynosi 1523, przy czym wartość ta w poszczególnych latach wahała się od 1919 (w roku 1943) do 1067 (w roku 1980).

Przeciętne roczne ilości opadów w Krakowie wynoszą od 650 do 700 mm i są wyższe od średniej krajowej o ok. 90 mm. Wpływa na taki wynik zarówno cyrkulacja powietrza, jak i ukształtowanie terenu. Klimat Krakowa wykazuje charakterystyczne dla gór długotrwałe intensywne opady, trwające nawet kilka dni. Zdarzają się też lokalne ulewy do 100 mm w ciągu doby.

Pierwszy śnieg w ilości co najmniej 1 cm pojawia się w Krakowie pod koniec listopada (przeciętnie 24.11.). Zdarzają się też okresy zimowe, kiedy śnieg pojawia się już pod koniec października albo dopiero w styczniu. O głównych kierunkach wiatrów w Krakowie decyduje nie tylko ogólna cyrkulacja prądów powietrznych, ale też położenie miasta w dolinie Wisły.

Klimat Krakowa wywiera silne bodźce na osoby tutaj przebywające. Nasilenie tych bodźców wiąże się z szybkimi i znaczącymi zmianami pogody, a co za tym idzie, ze skokami temperatury, ciśnienia atmosferycznego, siły wiatru.

Czytaj całość tekstu: Pogoda w Krakowie